BLOG og nyhedsbreve

Følg med på HavdrupListens blog eller fordyb dig i nyhedsbrevene. Du finder begge dele via hovedmenuen 

Bestyrelsen

Hvem er HavdrupListen. Find medlemmerne af HavdrupListens bestyrelse via linket "Bestyrelsen" i hovedmenuen.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte HavdrupListens medlemmer og vi hører gerne fra dig hvis du har noget hjertet. Skriv til os via "Kontakt" i hovedmenuen.

Nyt på BLOG´en

 • Teknisk valgsamarbejse til KV 13

  Havdruplisten har indgået valgforbund.

   

  Det er glædeligt, at Bendt Kirk fra socialdemokratiet har bemærket, at Havdruplisten har indgået valgforbund med De Konservative og Liberal Alliance.

  Det er der rigtig meget fornuft i!

  Det er ikke mindst for mindre partier og lister en fordel indbyrdes at indgå i et valgforbund, mens det oftest er til de store partiers fordel at indgå i valgforbund med mindre partier.

  Som bekendt er et såkaldt teknisk valgforbund ikke et politisk valgforbund, men en oplagt mulighed for at opnå det optimale valgresultat uden spild af stemmer.

  Fordelen ved at indgå valgforbund er at minimere stemmespild, fordi mandaterne efter valget først fordeles mellem de enkelte valgforbund og derefter mellem de enkelte partier og lister i forbundet.

  Det betyder i praksis, at er to partier i samme i samme valgforbund tæt ved at få et ekstra mandat, som de ikke selv har stemmer nok til, kan det ene af de to partier gøre brug af det andets partis stemmer og dermed opnå et ekstra mandat.

  Havdruplisten vil også efter valget arbejde som en lokalliste med speciel fokus på landsbyerne i baglandet og dermed også for Havdrups interesser.

  Vores motto har i mange år været, at Kommunalpolitik er Lokalpolitik, og det vil vi også fremover arbejde for i samarbejde med alle partier og lister i det nye byråd.

  Sidste nyt!

  " Grundejerne" opstiller også til KV 13 og er nu med i valgforbundet.

   

  Written on Mandag, 14 oktober 2013 12:45 Be the first to comment! Read 2423 times
 • Budget 2014-2014

  Havdruplistens budgetbetragtninger for 2014-2017

  Alle 19 medlemmer af Solrød byråd har underskrevet budgetaftalen for 2014 og overslagsårene.

  Det er glædeligt at det er et enigt byråd, der tager ansvar de kommende års budgetter!

  Der har været megen diskussion om skat og grundskyld/ejendomsskat.

  Det er Havdruplistens opfattelse, at vi kun skal betale den skat der er nødvendig for at drive kommunen ansvarligt, da vi jo ikke skal være ”en spare forening”

  At en skattelettelse både er på personskatten og ejendomsskatten er vi også godt tilfredse med.

  Det giver en skattelettelse for alle borgere i Kommunen og dermed også i ”baglandet”, hvor vi ikke har så høje ejendomsvurderinger, som i 1. række ved stranden.

  Ved også at reducere personskatten bliver det gunstigere at være på arbejdsmarkedet end på overførselsindkomst.

  Det understøtter både personlig og fælles velstand.

  Havdruplisten har ikke deltaget i den til tider hidsige debat om skat, da vi først ønskede at gennemgå budgettet, for at se om det hele hænger fornuftigt sammen i de kommende år.

  Det er ikke efter vores opfattelse acceptabelt at nedsætte skatten måske bare fordi det er valgår, for så året efter at være nødt til igen at hæve skatten for at opretholde serviceniveauet.

  Kommunens budget er i øvrigt også basseret på forventede grundsalgsindtægter/”Matadorpenge” i både Trylleskoven og Havdrup Vest.

  Vi håber at der kommer yderligere gang i salget af grunde, så der tilflytter nye borgere til kommunen.

  Vi anerkender at kassebeholdningen er stor, men vi får således også mulighed for bl.a.at afdrage på vores lån, som pr. borger ligger over landsgennemsnittet.

  Vi mener det er meget vigtigt, at vi med den indgåede aftale kan opretholde det nuværende serviceniveau, samt på flere områder forbedre servicen overfor borgerne.

  Godt at lyset nu bliver tændt om natten i weekenderne, til glæde for både unge og ældre, som er mere trykke ved at begive sig hjem i mørket.

  At der bruges også flere midler på strandrensning, samt at det gøres nemmere at søge midler i idrætsanlægsfonden til glæde for sporten er ligeledes gode initiativer.

  Der er også afsat flere penge til forbedring af vores veje og stier, som trænger til et løft, og vi investerer i et nyt genoptræningscenter i det tidligere posthus i Solrød Center.

  Det gamle posthus ligger centralt placeret ved siden af rådhuset med gode parkeringsmuligheder, og hvor borgeren måske også har et ærinde.

  Ikke mindst er der afsat penge til implementeringen af den nye folkeskolereform.

  At A.P. Møller fonden forleden har doneret 1. milliard er fantastisk, men det er også vigtigt, at vores børn får den aller bedste skole, da det er en nødvendig investering i vores alle samens fremtid.

  Solrød kommune har det 15. laveste samlede skattetryk i 2013 ud af 98 kommuner og i 2014 lettes skatten med 14,7 mill.

  Dette på trods af, at vi betaler mere end 60 mill. kr. i udligning til andre kommuner.

  Havdruplisten er således tilfreds med det indgåede budget, som vi finder godt og ansvarligt til glæde for alle kommunens borgere

  Written on Mandag, 14 oktober 2013 12:25 Be the first to comment! Read 2025 times

Login

Byrådsmedlemmer

 • Boet i Havdrup siden: 1971 - 1990 og siden 2005
  Beskæftigelse: Civilingeniør (Bioteknologi)
  Født: 1971
  Tillidshverv: Havdrup distrikts forældrebestyrelse siden 2006, Bestyrelsesmedlem i Havdrup gymnastikforening siden 2006
  Interesser: Min familie, venner og gymnatisk
 • Boet i Havdrup siden: 1985
  Beskæftigelse: Pens. produkt og servicechef
  Født: 1945
  Tillidshverv: Byrådsmedlem for Havdrup Listen siden 1999.
  Formand for Havdrup Gymnastik og Idrætsforening fra 1996 til 2002. . Formand for Varmecentralen Ørnesædet. Medlem af menighedsråd i Havdrup. Formand for andelsboligforeningen Skovvænget. Bestyrelsesmedlem i Greve/Solrød forsyning. Bestyrelsesmedlem i Klar forsyning Køge
  Interesser: Badminton og tennis.

  Recent items


Besøg Havdrups
hjemmeside