Loading...
MÆRKESAGER 2017-09-19T10:07:55+00:00

Kommunalpolitik Er Lokalpolitik

MØD BESTYRELSEN

Det glæder os, at bl.a. følgende med Havdruplistens støtte er gennemført i perioden 2014-2017

 • Udbygning i Havdrup Vest og etablering af omkørselsvej Havdrup Alle.
 • Havdrup helhedsplan med forskønnelse af bymidten er påbegyndt.
 • Renovering og udbygning af Havdrup skole er påbegyndt.

Havdruplistens Mærkesager

 • Sikre fokus på kommunens landsbyer og landzoner,så alle i kommunen får den samme service.
 • Øget fokus på kommunens bagland så alle i kommunen sikres en rimelig service med god kvalitet.
 • Rimelig og afbalanceret skatteudskrivning.

 • God økonomi med budget i balance.

 • Sikker skolevej fra Havdrup Vest.

 • Forbedret offentlig transport til og fra Havdrup.
 • Boligudbygning med unge- og ældreboliger.
 • Forskønnelse af Havdrup bymidte.
 • Sikre pasningsmuligheder for alle børn i Solrød kommune som tilgodeser det enkelte barns behov.
 • Flere tilbud til de unge.
 • Forbedret erhvervspolitik og mindre bureaukrati.
 • Lys på Tykmosevejs cykelsti.

 • Kunststofbaner i Havdrup.
 • En bæredygtig kommune.