MÆRKESAGER

HavdrupListens mærkesager i forbindelse med kommunalvalg 2021

 • Helhedsplan for Havdrup, der sikrer helhedsorienterede løsninger

 • Bedre infrastruktur, herunder krydsning af jernbanen og sikre skoleveje

 • Flere fleksible senior-egnede boliger, der giver mulighed for rotation i boligmassen

 • Rettidig og reel inddragelse af borgerne i beslutningsprocesserne for kommunens udvikling

 • Større retssikkerhed i kommunens sagsbehandling, herunder sikring af en uvildig borgerrådgiver

 • Bedre tilbud til byens unge

 • Mere utæmmet natur – både indenfor og udenfor bygrænserne

HavdrupListens mærkesager i forbindelse med kommunalvalg 2017

 • Sikre fokus på kommunens landsbyer og landzoner,så alle i kommunen får den samme service.
 • Øget fokus på kommunens bagland så alle i kommunen sikres en rimelig service med god kvalitet.
 • Rimelig og afbalanceret skatteudskrivning.

 • God økonomi med budget i balance.

 • Sikker skolevej fra Havdrup Vest.

 • Forbedret offentlig transport til og fra Havdrup.
 • Boligudbygning med unge- og ældreboliger.
 • Forskønnelse af Havdrup bymidte.
 • Sikre pasningsmuligheder for alle børn i Solrød kommune som tilgodeser det enkelte barns behov.
 • Flere tilbud til de unge.
 • Forbedret erhvervspolitik og mindre bureaukrati.
 • Lys på Tykmosevejs cykelsti.

 • Kunststofbaner i Havdrup.
 • En bæredygtig kommune.