Budgetaftale 2018

Mandag d. 9. oktober blev budgettet for 2018 vedtaget. Et stort flertal i byrådet er med i aftalen inkl. Havdruplisten.

Aftalen er uden serviceforringelser og nedskæringer og med et uændret skattetryk, hvor Solrød kommune har det 13. laveste skattetryk blandt samtlige 98 kommuner.

Solrød kommune er en vækstkommune, hvor mange nye borgere flytter til.

Det gælder også i Havdrup, hvor Havdrup Vest snart er helt udbygget. Det betyder naturligvis øgede indtægter, men også flere udgifter. Samtidig bliver der de kommende år både flere ældre og børn. Det er der taget højde for i budgettet.

Havdruplisten har sat sit tydelige aftryk på aftalen, hvor bl.a. kan nævnes udbygning og renovering af Havdrup skole, en stor ny integreret institution i Havdrup Vest til erstatning for Lindebo, et nyt Havdrup Center, samt trafiksikring af det farlige sving i Gl. Havdrup.

Ligeledes er der i budgettet fokus på sikker skolevej fra Havdrup Vest, forbedret trafikafvikling i forbindelse med åbning af Havdrup Alle, og mulighed for kunststofbane ved Havdrup Idrætscenter.

Tirsdag d. 21. november er der kommunevalg, hvor Havdruplisten selvfølgelig stiller op, som vi har gjort det siden 1954. Vi stiller med 5 stærke lokalkendte borgere, som vil arbejde for dine ønsker og visioner for en fortsat udvikling af Havdrup.

Vores opfordring er derfor: Mød op og brug din demokratiske ret til at sikre en forsat udvikling specielt til glæde for landbyerne og Havdrup. Husk at minde din familie, naboer og venner om vigtigheden i, at Havdruplisten får så stærkt et mandat som muligt til glæde for borgerne i Havdrup.

Sæt dit X ved Havdruplisten

Vi ses i Havdruphallen
MVH.
Byrådsmedlem for Havdruplisten Henning Christiansen