Havdruplisten indgår teknisk valgforbund forud for KV21

Forud for kommunalvalget d. 16/11 har Havdruplisten, de Konservative og de Radikale indgået valgforbund. Havdruplisten peger samtidigt på de Konservatives Jan Færch som ny borgmester. Havdruplisten har samtidigt fået flere kandidater, der stiller op for dem.

Havdruplisten har besluttet at gå med i valgforbund med de Konservative og Radikale Venstre. Samtidigt er valgforbundet ikke gensidigt forpligtende udover at Havdruplisten peger på Jan Færch fra de Konservative som borgmesterkandidat. Havdruplisten vurderer at de Konservatives mærkesager om øget borgerinddragelse og en forvaltning, der er mere borgerrettet, er samstemmende med Havdruplistens overordnede mærkesag.

Samtidigt har Havdruplisten også en række sager og mål der også ønskes fremmet i forbindelse med de kommende år. Dette drejer sig om at der bliver udarbejdet en helhedsplan for Havdrup, der har forpligtende målsætninger, således at den ikke bare ligger i en skuffe som den forrige. En helhedsplan der tager udgangspunkt i det særlige Havdrup DNA, der kendetegner byen. En helhedsplan, der bliver til i samarbejde med borgerne, foreningerne og det lokale erhvervsliv.

Det er vigtigt at foreningslivets rammer tilpasses løbende i takt med byudviklingen, blandt andet at sikre at alle kan få nem adgang til Havdruphallerne i form af en elevator indendørs i hallen” udtaler Finn Jensen, kandidat for Havdruplisten.

Byudviklingen af Havdrup har de sidste år været præget af, at fokus mere har været på udviklernes ønsker mere end Havdrups behov og identitet. Der skal i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner ske en tydelig kobling til den helhedsplan, der skal laves for Havdrup, og med en forståelse for, at der i byen ikke skal bygges højt i områder, hvor det ikke passer ind.

At bygge i 3 etager i udkanten af en by der er kendetegnet med åbne vidder, giver ikke mening og er imod Havdrups DNA. Der skal derfor udarbejdes en boligplan for Havdrup med bidrag fra dem der bor i byen i forhold til byens behov”, udtaler Christian Vang, kandidat for Havdruplisten.

Derudover har Havdruplisten en række andre mærkesager, der skal prioriteres for fremtiden, ikke kun for Havdrup, men også for landsbysamfundene i Solrød Kommune. Havdruplisten vil arbejde for øget gennemsigtighed i de beslutninger der træffes, og for at de beslutninger der træffes, bliver truffet på et oplyst grundlag og med udgangspunkt i hvad borgerne mener og ønsker.

Den borgerinddragende proces har nærmest været fraværende de sidste mange år, og det er noget der ligger mig meget på sinde, at der kommer fokus på at forbedre i de kommende år”, udtaler Bettina Kastrup, kandidat for Havdruplisten

Såfremt der ikke kan dannes flertal for Jan Færch, som ny borgmester i Solrød Kommune, er det en ny situation, hvor Havdruplisten har nogle mærkesager der vil indgå i vores overvejelser for at kunne pege på en anden.

Det er vigtigt, at en kommende borgmester påtager sig opgaven med, at få skabt den kulturændring der skal til, således at forvaltningen i Solrød Kommune er til for borgerne, og sikrer borgernes retssikkerhed og korrekt vejledning”, udtaler Bo C. Christiansen, kandidat for Havdruplisten.

Derudover er der behov for, at der bliver arbejdet aktivt på at få skabt den sikre krydsning af jernbanen, der har været planlagt siden 1991, således at stationsforpladsen og Lindevej binder den østlige og vestlige del af Havdrup sammen. Men helt generelt skal der prioriteres midler til at forbedre trafiksikkerheden og infrastrukturen i Havdrup på en fornuftig vis. Det gavner f.eks. ikke nogen at etablere stisystemer der medfører omveje. Stier og vejforløb skal være logiske og fordre det naturlige valg.

I takt med at byen har udviklet sig, har man ikke afsat nok midler til at forbedre trafiksikkerhed i byen, det skal sikres i den kommende tid”, udtaler Havdruplistens byrådsmedlem Henning Christiansen.