HavdrupListen har opstillingsliste klar med ny spidskandidat

På opstillingsmødet besluttede de fremmødte medlemmer i HavdrupListen, hvordan opstillingslisten skal se ud til kommunalvalget. Af de fire kandidater, blev det den 37-årige Christian Vang, der blev valgt som ny spidskandidat for HavdrupListen.

De fremmødte medlemmer af Havdruplisten har på opstillingsmødet d. 9. september besluttet, hvordan listen for kandidaterne forud for kommunalvalget 2021 skal se ud. Det bliver med en ny spidskandidat i form af Christian Vang. Christian har igennem det seneste års tid været meget aktiv i forhold til at skabe indsigt i kommunens planer for udviklingen af Havdrup og derigennem opfordre til større engagement og inddragelse af borgere og beboere i beslutningsprocesserne. Christian har blandt andet været med til at arrangere borgermøde med byrådets partier og etablere Facebook gruppen ”Byudvikling Havdrup”.

Christian udtaler: ”Vi skal arbejde ihærdigt for at få vores intentioner og tanker for at Havdrup kan bevare det unikke DNA, der kendetegner byen, og vi samtidigt kan udvikle de tilbud byen har til borgerne. Dette indbefatter i høj grad, at der bliver lavet tidlige inddragelser af borgerne i beslutningsprocesserne, så borgerne får reel indflydelse på hvad der skal ske i og med byen”.

Sammen med Christian blev der også budt velkommen til et andet nyt ansigt på listen, da der som nummer to på listen blev valg til Bo C. Christiansen. Bo har igennem sit virke som pendlerrepræsentant for Lille Syd arbejdet for bedre kollektive transportforbindelser for blandt andet Havdrup. Bo har som Christian også arbejdet for at borgerne er i centrum for kommunens arbejde, specielt i forbindelse med byggesager for at sikre borgernes retssikkerhed.

Der var genvalg til Finn Jensen, der er et kendt ansigt i byen for sit store arbejde i Havdrup Gymnastik og Idrætsforening (HGI), og sidder i dag også som formand for folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune. Den sidste plads på listen blev besat af Bettina Kastrup, der også har været aktiv omkring Byudvikling Havdrup. Bestyrelsen for HavdrupListen besluttede på mødet, at opstillingen sker som partiliste.

I forbindelse med opstillingsmødet blev det klart, at nuværende byrådsmedlem Henning Christiansen har valgt ikke at genopstille efter 22 år. ”Det har været spændende/inspirerende og lærerigt at være med i ”maskinrummet” i Solrød kommune. Tak til alle ”byrødder”, som jeg gennem årene har sat meget pris på at samarbejde med på trods af uenigheder. Også tak til alle de borgere som har bakket mig og Havdruplisten op, og tak til alle listens bestyrelsesmedlemmer gennem årene”, udtaler Henning Christiansen.

Der lyder en stor tak fra HavdrupListen til Henning Christiansen for hans mangeårige virke for HavdrupListen og for Havdrup i byrådet.

Mød HavdrupListens kandidater ved Demokratiets Dag den 18. september fra kl. 11 til 14 ved SuperBrugsen i Havdrup, og få en snak og giv input om byens udvikling og behov herfor.