Ekstraordinær generalforsamling & opstillingsmøde ifm. KV21

I henhold til Havdruplistens vedtægter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 9. september 2021, kl. 19.00. Det foregår i mødelokalet på 1. sal i Havdrup Idrætscenter, Hal 2.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af indkomne forslag
  3. Opstilling af kandidater
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  5. Bestyrelsen fastsætter valgmetoden ved opstilling (liste eller sideordnet)
  6. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og kan sendes til finn@havdrup.dk. Alle forslag skal være angivet med navn og adresse, telefon og mail på forslagsstilleren.

Opstilling af kandidater til KV21

  • Evt. information om Havdruplisten
  • Evt. information om opstilling til KV21. Hvad betyder/indebærer det?
  • Valg af Havdruplistens kandidater til KV21
  • Eventuelt